กระทรวงพลังงาน พร้อมสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม)ต่อเนื่อง ผ่านงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  หลังสรุปผล ปี 2554 – 2561 มีการติดตั้งระบบดังกล่าวแล้ว 256 ระบบ สร้างรายได้เกษตรกร 66 ล้านบาทต่อปี  

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการสัมมนาโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(พาราโบลาโดม) ปี2561 ว่า กระทรวงพลังงาน พร้อมให้การสนับสนุนโครงการพาราโบลาโดม ที่ยื่นขอรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(กองทุนอนุรักษ์ฯ) อย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร และกลุ่มชาวบ้าน ที่นำสินค้าเกษตรซึ่งมีความผันผวนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ได้จัดสัมมนาโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 และการจัดตลาดนัดสินค้าอบแห้งจากพาราโบล่าโดม ระหว่างวันที่ 4 – 5 ก.พ.2562นี้ ที่โถงอาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้พาราโบล่าโดมที่อบแห้ง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด อาทิ กล้วยตาก ข้าวแต๋น ผัก ผลไม้อบแห้ง ถั่วลิสงอบแห้ง แมคคาเดเมีย ลูกเดือย งา เครื่องเทศ สมุนไพร ชา กาแฟ เนื้อสัตว์ ปลา อาหารทะเล อาหารเสริมสุขภาพจากมังคุด และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่อาหารเช่น ลูกประคบ อาหารสุนัข หมอนยางพารา และกากของเสียที่ได้ภายหลังจากการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร

โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) นั้น ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 – 2561 โดยติดตั้งแล้ว 256 ระบบ ครอบคลุมพื้นที่อบแห้งรวม 30,417.9 ตารางเมตร เกิดผลประโยชน์รวม 66 ล้านบาทต่อปี พร้อมลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 4,942 ตันต่อปี ซึ่ง กระทรวงพลังงาน ได้วางเป้าหมายปี 2569 จะติดตั้งระบบได้ถึง 75,000 ตารางเมตร

สำหรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ2) ที่มีงบประมาณจัดสรร อยู่ที่ 9,287 ล้านบาท และปิดรับข้อเสนอโครงการไปเมื่อวันที่ 25 ม.ค.2562 นั้นมีผู้ยื่นเสนอเข้าร่วมกองทุนฯ กว่า 3.8 หมื่นล้านบาท โดยจะมีการปรับรูปแบบให้ชัดเจนขึ้น และเน้นเฉพาะเจาะจงในโครงการที่เห็นผลสัมฤทธิ์ เข้าถึงชุมชนที่มีศักยภาพ สามารถวัดผลสำเร็จโครงการได้

ด้านนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่า สำหรับงบประมาณปี2562(รอบ2) พพ.ได้ยื่นข้อเสนอโครงการฯเป็นวงเงินประมาณ 1,700-1,800 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการต่อเนื่องเช่น พาราโบลาโดม เป็นต้น