ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่เป็นภูมิปัญญาประดิษฐ์อีกอย่างหนึ่ง

ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เวลาในการตากแห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงแดดหรือแสงอาทิตย์ ให้เร็วขึ้นกว่าการตากแดดโดยตรงแบบทั่วๆ ไป ที่สำคัญสามารถป้องกันแมลงโดยเฉพาะแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรค ไม่ให้มารบกวน ป้องกันสัตว์ที่จะมากัดแทะอาหารในช่วงเวลาการตากหรืออบได้ ป้องกันขึ้นกที่จะบังเอิญตกมาใส่อาหารที่ตากได้ หมดห่วงเรื่องฝนตกแล้วจะเก็บผลผลิตที่ตากอยู่ไม่ทัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้วัตถุดิบไม่แห้ง และเกิดความเสียหายได้ ทำให้อาหารหรือผลผลิตที่ได้จากการตากแห้งโดยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีความสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัย ใช้งานและดูแลรักษาง่าย

การทำให้แห้ง หรือการตากแห้งโดยใช้ความร้อนแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในหลายๆ วิธีในการการถนอมอาหาร ซึ่งวิธีที่นิยมทำกันตั้งแต่ชาวบ้านทั่วๆ ไป และในระบบอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอาหาร มานานแล้ว การทำให้ผลผลิตเช่น อาหาร, พืชผักผลไม้ หรือสมุนไพรให้ให้แห้งมีหลากหลายวิธี เช่น การตากแดดโดยแผงตากให้สัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรง, การอบแห้งด้วยลมร้อนโดยใช้เครื่องหรือตู้อบที่ใช้ไฟฟ้า และการอบแห้งแบบเย็นเยือกแข็งเป็นต้น

วิธีตากให้แห้งด้วยความร้อนของแสงอาทิตย์ ถึงจะเป็นวิธีแบบพื้นๆ แต่ก็จะมีความสะดวก และสิ้นค่าใช้จ่ายน้อยมาก เพราะพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่ดวงอาทิตย์แผ่มายังพื้นโลกทุกวัน เราทุกคนสามารถใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การถนอมอาหารโดยการตากแห้งแบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงบนแผงตาก หรือแบบเดิมๆ นั้น เช่น การตากเนื้อสัตวร์ เนื้อวัว เนื้อหมู ปลา พืช ผักและผลไม้ จะมีปัญหาที่ต้องพบเจอก็คือความไม่สะอาดที่มาจาก ฝุ่นละออง สัตว์ และแมลงต่างๆ ที่ได้กลิ่นก็จะตามมาตอมหรือกัดกิน เหล่านี้เป็นพาหะนำพา ที่จะมีเชื้อโรค มีเชื้อจุลินทรีย์ และแมลงวันอาจวางไข่ทำให้เกิดหนอนขึ้นได้