fbpx
Category

admin

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยตาก ที่ผ่านการทำแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบล่าโดม)

June 16th, 2024|การสร้างอาชีพ, แปรรูปสินค้าเกษตร/อาหาร, โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์|