การถนอมอาหารโดยการตากแห้ง เป็นกระบวนลดน้ำของอาหาร ทำให้ตัวอาหารมีน้ำหนักเบาขึ้น โดยนำอาหารไปตากแดดหรือเข้าอบอุณหภูมิที่เหมาะสม ความชื้นของอาหารจะค่อยๆหายไป จนในที่สุดอาหารก็แห้งและเก็บรักษาในที่แห้งเย็นไว้ได้นาน คนโบราณมักจะเอาเกลือทาที่อาหารแล้วค่อยตาก เพื่อเพิ่มรสชาติและรักษาอายุของอาหารนั้นๆให้นานขึ้น ไม่จำเป็นเฉพาะแค่อาหาร ผักและผลไม้ก็สามารถนำมาตากแห้งเพื่อยืดอายุได้อีกด้วย

 


การตากแห้งแต่โบร่ำโบราณคือการตากด้วยแสงแดด วิธีนี้ใช้ตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงปัจจุบัน เพราะมันเป็นกรรมวิธีที่ง่ายไม่ยุ่งยากอะไร ใช้อุปกรณ์น้อย ไม่เปลืองค่าใช้จ่าย เหมาะกับการทำใช้ในครัวเรือนมากกว่าอุตสาหกรรมค่ะ แต่ต้องระวังฟ้าฝนกันก่อนตากด้วยนะคะ
 
การตากด้วยเครื่องมือ ปัจจุบันนี้อาหารหรือผลไม้ตากแห้งนิยมรับประทานกันมาก ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคก็มากตามขึ้นไปด้วย ดังนั้นจึงมีผู้ผลิตเครื่องมือตากแห้งมากมาย เพื่อช่วยลดเวลาในการตาก ช่วยให้ผลิตได้มากขึ้นและยังคงรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ได้อีกด้วย เครื่องมือตากแห้งเลยมีหลายแบบแตกต่างกันไปเช่น เครื่องระเหยแห้ง เครื่องตากแห้งแบบเตาอบลมร้อน หรือเครื่องมือต่างๆ ที่กล่าวมานั้น เราสามารถตากแห้งได้หลายวิธีต่างกันไป แล้วแต่ใครสะดวกทำวิธีไหนนะคะ